Psychiatria dla każdego

Psychiatria oświetlenie w przemyśle

Strona poświęcona tematyce chorób psychiatrycznych i nie tylko....

oświetlenie w przemyśle

Ratuj oczy!

(...) Wzrok – nasz skarb. Nie doceniamy jego wartości do czasu, gdy stopniowo zaczynamy odczuwać jego pogorszenie. Świat nieustannie rozwija się w coraz szybszym tempie. Rozwój technologii ułatwia nam coraz bardziej życie. Motorem napędowym w rozwoju cywilizacji jest przemysł. Wielu z nas pracuje w różnych jego gałęziach, w małych, średnich czy dużych halach produkcyjnych lub innych obszarach roboczych, zatem z doświadczenia wiemy, jak ważne jest wietlenie w przemyśle, gdy trzeba ciężko, w skupieniu pracować po osiem lub więcej godzin dziennie w dni robocze, często także i w weekendy. Nieodpowiednie warunki oświetleniowe powodują przemęczenie wzroku, co skutkuje osłabieniem widzenia, dekoncentracją, a co za tym idzie, zwiększają ryzyko wypadku przy pracy. Na to nie możemy (...)

Ciekawostki: