Psychiatria dla każdego

Psychiatria medycyna

Strona poświęcona tematyce chorób psychiatrycznych i nie tylko....

medycyna

Choroby żył i tętnic

(...) miejscach ujścia do żył głębokich, miejscowe wycięcie żylaków, flebektomię, w której za pomocą haczyków dokonuje się licznych cięć skórnych oraz zabiegi śródnaczyniowe. Leczenie chorób tętnic odbywa się dzięki ciągle rozwijającej się chirurgii naczyniowej. Przy utracie drożności tętnic stosuje się najpierw angioplastykę balonową, czyli wprowadzenie cewnika balonowego, który powoduje poszerzanie się tętnic. Kiedy metoda ta nie działa, wszczepia się stenty - rurki wykonane z metalowej siatki, które zapewniają drożność tętnic lub stentgrafy, kiedy tętnica jest uszkodzona. W przypadku tych zabiegów może (...)

Ciekawostki: